NOTE LEGALE

Acesta este site oficial MINI din Moldova.

Autospace SRL este responsabilă de conținutul acestui site web și de pagina de Facebook MINI Moldova.

Referințele la "noi", "noi" și "la noi" sunt pentru Autospace SRL, cu excepția cazului în care se indică altfel.

DATE COMPANIE

Autospace SRL, MD‐2004, Moldova, Chişinău, str. Bucuriei 18a.

DREPTURI DE AUTOR.

© Copyright BMW AG, Munich, Germany. Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, fişierele de sunet, de animaţie, video şi aranjarea acestora pe site-ul Grupului BMW sunt subiect pentru drepturi de autor şi alt fel de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie, şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. Anumite site-uri BMW pot conţine imagini ale căror drepturi de autor aparţin unor terţe părţi.

GARANŢII, RESPONSABILITĂŢI

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncalcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot include erori. BMW România nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. BMW România nu este răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

MINI este o marcă a BMW Group. În cazul în care nu este indicat altfel, toate mărcile de pe acest website sunt supuse drepturilor mărcii BMW AG, inclusiv brand-uri, nume de modele, logo-uri şi embleme.

LICENŢE.

BMW Group a încercat să realizeze un website inovator şi informativ. Toate drepturile intelectuale, cum ar fi licenţele, mărcile sau drepturile de autor sunt protejate. Nu a fost acordată de către acest website nicio licenţă pentru a folosi proprietatea intelectuală a companiilor BMW Group sau proprietatea intelectuală a terţilor.